OVER
ACHTERGROND

Erik van Zuydam geeft workshops, lezingen  en retraites in Nederland en België.

‘Op een bepaald punt in mijn leven raakte ik in een crisis waarbij ik alle zekerheden die ik leek te hebben uit mijn handen zag glippen. Wat ik ook de zaak overeind te houden: het mislukte jammerlijk. Na jarenlang vruchteloos proberen, streven en zoeken verloor ik de hoop dat ik met wilskracht ook nog maar iets kon uitrichten. Ik raakte de bodem van mijn bestaan, het totale faillissement. Ik had het geluk op dat moment een leraar te ontmoeten die in het kort het volgende tegen me zei: ‘Just let your life be destroyed. Just be willing to die…’

Een bizar advies, zou je denken, maar voor mij was het totale bevrijding. Een spontane overgave van al het pogen om mijn leven onder controle te krijgen. Het was alsof ik letterlijk in het moment zakte. Er leek geen tijd meer te bestaan. Een diepe ontspanning, geen hoop meer, geen toekomst. Maar… het was alsof ik sindsdien gedragen werd door het moment. Mijn leven veranderde radicaal; het ‘duwen en trekken’ stopte, alles leek plots vanzelf te gaan.

NON-DUALITEIT

Wie zijn we werkelijk?

Tijdens alle bijeenkomsten die ik geef gaat het in de kern eigenlijk maar om één ding: de herkenning van wat we ten diepste zijn, voorbij de wereld van onze psychologische identiteit, (het ego).

Wat we in essentie zijn is Bewustzijn; onverstoorbaar, onaantastbaar, stil en compleet.

Maar dit bewustzijn heeft zich verloren in de droom van een door het verstand gefabriceerd personage. Je bent Bewustzijn, vermomd als een psychologisch ‘ik’.Wakker worden uit deze hypnotische droom, ofwel het doorzien van de ik-illusie, betekent het wegvallen van de verwarring, de stress, het emotionele tumult en de innerlijke strijd die onlosmakelijk gekoppeld zijn aan dit psychologische zelf.

Onze ego-identiteit bestaat niet werkelijk als een aanwijsbare, statische entiteit, hoe overtuigend het misschien ook aanvoelt. Het is een aanname, een constructie, het is het beeld waar we onszelf voor aanzien. Dit denkbeeldige ‘ik’ voelt heel vertrouwd en intiem aan, maarals je er diep naar kijkt, zul je ontdekken dat het uiteindelijk niet meer is dan een complex van denken en voelen. Het is opgebouwd uit herinneringen en conditioneringen. We identificeren ons met de tijdelijke hoedanigheid van onze geest en ons lichaam en zeggen daar dan ‘ik’ tegen. We zeggen bijvoorbeeld dingen als; ik ben moe, ik ben boos, ik ben depressief, ik ben blij, ik ben bang et cetera. Onze taal verraadt hoe sterk we geïdentificeerd zijn met ons lichaam, onze gevoelens en gedachten. Maar gevoelens en gedachten zijn per definitie tijdelijke fenomenen, het zijn vluchtige vormen die elkaar in een hoog tempo afwisselen, ze komen en gaan. Uiterst wisselvallig, onvoorspelbaar en inconsistent.

Is het beeld dat je over jezelf hebt werkelijk wie jij bent? Ben jij werkelijk iets datkomt en gaat? Bovendien: je bent je bewust van de gedachten en emoties die aan je voorbij trekken, je neemt ze waar. Wie ben jij: dat wat waarneemt, of dat, wat wordt waargenomen?

Als er iets is wat we onweerlegbaar over onze essentie kunnen vaststellen, dan is het wel dat we boven alles de waarnemer zijn van al onze ervaringen, of die zich nu buiten of binnen ons lichaam afspelen. Je bent bewust. Kun je dat ontkennen? Daarnaast valt ook niet te ontkennen dat je bestaat, je bént, nietwaar?

We zijn dus ontegenzeggelijk dit waarnemen, we zijn dit bewuste Zijn dat al onze ervaringen gadeslaat. Dit bewustzijn, in essentie vormloos, vrij en onverstoorbaar, is zichzelf gaan aanzien voor een vorm; het lichaam en de mind. Je zou kunnen zeggen dat jij, als bewustzijn jezelf bent vergeten en verstrikt geraakt bent in de wereld van de vormen; zintuiglijke prikkels, gedachten en gevoelens.

Dit stille en vormloze gewaar-zijn is het primaire gegeven in ons leven. Het is het enige constante element in ons bestaan. Voordat er vormen (ervaringen, gedachten, gevoelens) verschijnen is dit stille gewaar-zijn al aanwezig.

Op het moment dat je dit leest heb je in je leven vermoedelijk – afhankelijk van je leeftijd -al vele honderden miljoenen gedachten en gevoelens aan je voorbij zien trekken. Al deze gedachten en gevoelens hebben jou inmiddels allemaal weer verlaten. Ze zijn gekomen en gegaan. Maar er is één gegeven datal die tijd onveranderlijk aanwezig is gebleven, ongeacht wat de inhoud was van je gedachten en gevoelens: onze wezenlijke natuur van Bewustzijn. Het is de bron van innerlijke rust, compleetheid, liefde en levensvreugde.

Echter, door de exclusieve focus van onze aandacht op de hectische wereld van het denken zijn de meeste mensen volledig het contact verloren met de stille aanwezigheid in zichzelf. Ze zijn een speelbal geworden van de springerigebewegingen van de mind. Deze toestand, waarin je continu wordt heen en weer geslingerd van de ene gedachtenkronkel naar de andere, kan als een ware gevangenis aanvoelen.

Maar het is een droom-gevangenis, bewoond door een droom-gevangene. Het geloof deze gevangene te zijn is overigens de feitelijke gevangenis. (ben ik nog te volgen?…) Het is het ego dat zo druk en serieus in de weer is met al zijn gedachten, zich aangesproken, aangetast en gekweld voelt door het bombardement van gedachten dat non-stop op hem wordt afgevuurd. Het is het psychologische zelf dat voortdurend inhaakt op de gedachten, erdoor gefascineerd is en ze o zo persoonlijk neemt, waardoor hij er maar geen afstand van kan nemen.

Het gaat er simpelweg om, het hele spel te doorzien. Degene die gevangen lijkt te zitten in het denken en last heeft van het denken, is een constructie van datzelfde denken. De gevangene is een ingebeeld personage. Het is niet wie je bent.

Het gaat om een totale verschuiving van perspectief; van het idee dat je de gevangene (ego) bent naar het onomkeerbare besef dat je bewustzijn bent. Het is de transitie van ego-bewustzijn naar Bewustzijn.

Dit besef zal enkel vruchten afwerpen als we het daadwerkelijk in onze eigen, directe ervaring inzien. Je hebt er niets aan als je ‘gelooft’ dat je bewustzijn bent en niet het ego, als je het enkel adopteert als een interessant filosofisch concept. Dan heb je er enkel een nieuw geloof bij gekregen en geloof speelt zich nog steeds af in het denken. Het gaat om daadwerkelijk inzicht en werkelijk inzicht is niet van het denken, maar laat je ontwaken uit de droom die door het denken wordt gecreëerd.

Zodra we herkennen dat we in essentie Bewustzijn zijn, is onze aandacht bevrijd uit de vaak pijnlijke heerschappij van het ego. De vernauwing maakt plaats voor een gevoel van ruimte, vrijheid, lichtheid en werkelijk aanwezig zijn. Je aandacht is open en volledig beschikbaar voor het huidige moment. Vanuit deze positie verloopt het leven veel moeitelozer, speelser en vanzelfsprekender dan vanuit de positie van de ego-identiteit die onlosmakelijk samenhangt met controlezucht, behoeftigheid, overmatig denken en angsten. Er komt een natuurlijke, intuïtieve intelligentie vrij, die een feilloos en betrouwbaar kompas blijkt te zijn om mee door het leven te navigeren.

DEELNEMERS OVER ERIK

Winfred

Glashelder, to the point, aanstekelijke humor, eerlijk, geduldig, prachtig taal gebruik. Altijd verrassend hoe je in dialogen complexe vragen en lastige dilemma’s in no time tot in de kern weet te ontrafelen.

Ik heb grote fascinatie voor “wat” en “hoe” je het doet. Wat je aanreikt is ongelofelijk praktisch en super simpel eigenlijk…..als je het door hebt. Steeds had ik het nodig om naar jouw workshops en retraites te komen. Sindsdien zijn er heel wat zaken opgelost en is de mind niet meer de baas.

Ik ben je er heel dankbaar voor!

Dorine

Door langdurige gezondheidsklachten en emotionele onbalans heb ik in de loop der jaren al heel wat verkenningen gedaan in het reguliere en alternatieve circuit. De inzichten die Erik deelt tijdens een retraite zijn van een totaal andere orde dan wat ik tot dusver ben tegengekomen. In moeilijke momenten merk ik dat juist deze inzichten mij de weg wijzen. Dankzij de retraites van Erik kan ik mezelf inmiddels beter begeleiden naar rust en aanvaarding.De retraites vinden plaats op een mooie locatie die het proces optimaal ondersteunt. De rust, de ruimte, de prachtige natuur, sauna, zwemwater, alles draagt bij aan het landen in je werkelijke Zelf. Het heerlijke eten is als de kers op de taart. Kortom: van harte aanbevolen!

Wim

Ik merkte het effect van de retraite pas echt toen ik weer terug was in mijn alledaagse leven; in situaties die me normaal gesproken erg zouden triggeren bleef ik opvallend rustig. De gebruikelijke ego-patroontjes van irritatie, boosheid, controlerend gedrag, willen ‘pleasen’ en faalangst die me altijd in hun greep hadden leken hun kracht helemaal verloren te zijn. Ik kon zonder moeite vanuit rust mijn grenzen aangeven, zonder de angst om kwetsend te zijn voor de ander, wat ik altijd heel moeilijk heb gevonden. Heel bijzonder vond ik dat ik aan de mensen in mijn omgeving kon merken dat ze zagen dat ik veranderd was.

Bedankt Erik, voor je klare taal, je warmte en je directe en concrete verwijzingen naar wie ik in essentie ben. Het is zo helder nu. Wat ik altijd eigenlijk voornamelijk intellectueel begreep is nu een daadwerkelijke realisatie.

Heidi

Eriks benadering is even radicaal als eenvoudig. Het is een voortdurende verwijzing naar en herinnering aan dat wat niet te benoemen of te grijpen valt; alle verhalen daar omheen interesseren hem niet werkelijk en hij prikt daar graag en met plezier doorheen. Hij schroomt ook niet om ook zichzelf daarin te betrekken. Als herhaling de kracht van het onderricht is, zoals ik eens leerde, is Erik zo’n gekke leermeester nog niet. (De retraîte heeft mij erg in de stilte doen zakken – en me m’n volle levendigheid doen voelen!)

Madeleine

Al enige jaren geef ik elk jaar mezelf een retraite van Erik cadeau. Voor mij is er geen betere manier om helemaal tot rust te komen. De sessies en geleide meditaties van Erik helpen me om weer bij mijn innerlijke rust te komen. Concreet, praktisch en met gepaste humor geeft Erik antwoord op de altijd weer herkenbare vragen die er spelen bij de deelnemers. Het is heel mooi om te zien hoe Erik met respect en aandacht voor degene die tegenover hem zit, een zichtbare verandering teweeg kan brengen waardoor je bijvoorbeeld angst gewoon weg ziet vallen.De prachtige locaties in de natuur, de heerlijke maaltijden die in stilte worden genoten en de stilte dagen zijn allemaal ondersteunend in dit proces. Ik ben ervan overtuigd dat deze retraites voor mij een grote bijdrage hebben aan het steeds meer vanuit rust en steeds vaker zonder ego kunnen reageren op de pittige dingen die het leven kan toebedelen. Dank je wel, Erik!

Heleen

De retraite van Erik kwam als geroepen heeft gezorgd voor een complete detox. Mentaal en fysiek. M’n hoofd leeg en vanuit de rust de dingen weer oppakken. Life changing !

Ik MOEST iets doen, want als ik zo door zou gaan zou ik ongetwijfeld helemaal burned-out raken: niet meer uit m’n woorden kunnen komen, bang dat de telefoon zou gaan. Druk op de borst, angstaanvallen, totaal de weg kwijt zijn, niets meer leuk vinden, geen energie. Hier is wel heel wat aan vooraf gegaan maar zo heeft iedereen z’n verhaal. En dat is het sterke van deze retraite. Ik kon het delen met Erik. De stilte, de sessies en geleide meditaties brachten mij weer terug naar mezelf. Ik zag op tegen de stilte-dagen, maar het was heerlijk om even niet met anderen bezig te zijn. Nooit geleerd om eens rustig te ademen en naar mijn gevoel te gaan. Na drie dagen stilte wilde ik eigenlijk nog niet terug ‘naar de pratende wereld’.

De retraite was zo louterend voor mijzelf en er waren zoveel lieve mensen om mij heen. Zo menselijk en warm. Wat het mij heeft opgebracht is dat ik weer van mensen ben gaan houden.

Heel erg bedankt Erik!

Gyan

Wat voor mij zo mooi was aan de retraite is om te zien hoe ik veelal vanuit het perspectief van het ego keek en leefde. Bij Erik realiseerde ik het zijn vanuit de stille ruimte en te zien dat daar alles in wordt ontvangen: gedachten, emoties, geluiden en ook weer verdwijnt. En wanneer ik vanuit deze stilte keek naar mensen, de natuur, de wereld, dan zag ik mensen, natuur, wereld, daar werd niks opgeplakt.

Keek ik vanuit mijn ego dan zag ik: mensen, de natuur, de wereld, maar daar plakte ik van alles op. Trek een blik open en je vindt altijd wel wat van iemand, of iets, of de wereld. Dat is niet zo moeilijk. Mijn ego deed mij ook geloven dat ik beter niet in die stille ruimte kon zijn: zo saai, en dan stort je hele wereld in als je je overgeeft aan het Leven, het Zijn, de Stilte. Hoe moet dat dan verder? Ik dacht dat ik mijn hele ‘ik’ op moest geven, hahaha. Dat is niet zo. Mijn perspectief begint te veranderen en ik zie dat mijn persoonlijkheid blijft, gelukkig. Veel te leuk. Dat vind ik ook het mooie aan Erik, zijn persoonlijkheid weerklinkt in zijn sessies, zijn openheid, humor, eerlijkheid, wijsheid, kwetsbaarheid, humor en Stilte.

En dit alles vindt ook nog plaats op een mooie locatie in de natuur, met heerlijk eten en fijne begeleiding.

Dank hiervoor.