BIJEENKOMSTEN

Het Probleemloze ZIJN: middagbijeenkomsten
over het doorzien van de ik-illusie

De meeste mensen leven in de overtuiging dat hun lichaam wordt bewoond door een persoonlijk ‘zelf’, een afzonderlijk ‘ik’ met een vrije wil en in staat om autonoom te handelen. Hoe overtuigend het ook voelt, dit persoonlijke zelf is een absolute illusie. Vanuit een basaal gevoel van gemis is de persoon op allerlei manieren op zoek naar vervulling. Het leeft in de overtuiging dat dit, wat er nu is, het niet kan zijn en dat er dus iets moet veranderen om compleet te zijn. Dit resulteert in een zoektocht die geen einde kent, want zowel de zoeker als de zoektocht zijn een droom. Er is niets anders dan wat er nu is.

Waar de zoeker feitelijk naar zoekt, is het einde van het zoeken, ofwel: zijn eigen afwezigheid als zoeker. Het wegvallen of doorzien van de gedroomde zoeker betekent automatisch het wegvallen van de verwarring en de stress die onlosmakelijk gekoppeld zijn aan het persoonlijke zelf.

De bijeenkomsten zijn een directe verwijzing naar deze natuurlijke toestand van ZIJN en bestaan uit ongedwongen dialogen (vraag en antwoord) en enkele korte aandachtsoefeningen. Het gaat bij de dialogen niet om het overbrengen van theorie. Het is niet het intellect dat resoneert met deze boodschap, maar een dieper intuïtief weten dat voorbijgaat aan het verstand.

Kosten: € 35,-

Tijd: van 13 – 17 u.

AGENDA

BINNENKORT