LEZEN
BOEKEN

Fata Persona
Al onze problemen behoren toe aan onze persoonlijke identiteit, het psychologische zelf dat we menen te zijn. Hoe overtuigend het ook voelt, dit afzonderlijke zelf is puur imaginair, net als een Fata Morgana bestaat het niet werkelijk.
Dit boek gaat over het doorzien van het fictieve zelf en het herkennen van onze natuurlijke staat van aanwezigheid; vormloos, stil, onpersoonlijk en vrij van de verhalen van de ‘mind’. In heldere en directe bewoordingen maakt Erik duidelijk hoe het met name de zoeker in onszelf is die deze realisatie in de weg staat. De zoeker is het droompersonage dat zichzelf aanziet als een individu, dat zich bevindt op een tijdlijn, op weg naar een hoger doel. Zowel de zoeker als de ‘eindstreep’ waar hij naar op weg meent te zijn, is puur denkbeeldig. Als de droom van het persoonlijke zelf wegvalt, valt ook de problematiek weg die er onlosmakelijk mee verbonden is. Het is niet de persoon die wakker wordt uit de droom. Het ontwaken uit de droom is het einde van de persoon en dus ook het einde van het zoeken naar iets anders en beters dan wat er nu is. Er is nooit werkelijk een afzonderlijk zelf geweest. Er was en is alleen maar het mysterie van het leven dat zich in de tijdloze ruimte van dit moment ontvouwt.

De ontdekking van het Nu!
‘Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar mislukken.’
Deze woorden sprak een wijze leraar tegen de auteur van De ontdekking van het NU, op het moment dat deze in een diepe levenscrisis verkeerde. Deze radicale woorden leidden tot een spontane overgave aan het leven. Dit boek gaat over de mogelijkheid om te stoppen met al het streven en zoeken naar toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het moment. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het leven een geheel verzorgde reis. Dit boek is voor de liefhebbers van Eckhart Tolle een absolute aanrader!
Bevrijding uit de greep van het denken.

Leesfragmenten uit De Ontdekking van het Nu