ONLINE SESSIES

De meeste mensen leven in de overtuiging dat hun lichaam wordt bewoond door een persoonlijk ‘zelf’, een afzonderlijk ‘ik’ met een vrije wil en in staat om autonoom te handelen. Hoe overtuigend het ook voelt, dit persoonlijke zelf is een illusie. Vanuit een basaal gevoel van gemis is dit ik op allerlei manieren op zoek naar vervulling. Het leeft in de overtuiging dat ‘dit’, wat er nu is, het niet kan zijn en dat er dus iets moet veranderen om compleet te zijn. Dit resulteert in een zoektocht die geen einde kent, want zowel de zoeker als het beoogde doel zijn puur denkbeeldig. Er is niets anders dan wat er nu is.

Waar de zoeker feitelijk naar zoekt, is het einde van het zoeken, ofwel: zijn eigen afwezigheid als zoeker. Het wegvallen van het zoeken betekent automatisch het wegvallen van de verwarring en de stress die hier onlosmakelijk aan gekoppeld zijn. Het betekent het einde van de vermoeiende heerschappij van het ego. De kramp van het zoeken kan plaats maken voor een natuurlijk en vrij gevoel van Zijn.

De bijeenkomsten bestaan uit ongedwongen dialogen. Je kunt actief deelnemen door vragen te stellen en je kunt ook gewoon kijken en luisteren.

KOSTEN

De kosten van een Zoom-sessie (5 kwatier) bedragen € 10,00

OVER ZOOM

Zoom is een gebruiksvriendelijke Cloud dienst waarmee je een online bijeenkomst kunt houden. Je moet een microfoon en luidspreker hebben aangesloten op je PC en eventueel voor video een webcam. Bij een laptop is dit doorgaans al het geval, net als op je mobiele telefoon. Voor jou als deelnemer zijn er geen kosten aan verbonden. Als je je aanmeldt voor de online sessie(s), ontvang je een duidelijke handleiding.

AGENDA

ZOOM SESSIE AGENDA

BINNENKORT