Privacy Verklaring

Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt zodat je gebruik kunt maken van de diensten die erikvanzuydam.com aanbiedt, te weten de webshop de nieuwsbrief (inspiratiemail), groepsbijeenkomsten en individuele consulten.

Voor de nieuwsbrief verzamelen wij de e-mail adressen van de abonnees. De nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp, een zeer betrouwbare mondiale mailinglistprovider. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt behalve de nieuwsbrief en niet met andere partijen gedeeld. Zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je mailadres gewist.

Voor de webshop en voor inschrijving voor de activiteiten gebruiken wij de volgende gegevens:

Voornaam en Achternaam Straat,
huisnummer,
postcode,
woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

  • Voor het verwerken van inschrijvingen voor activiteiten zoals retraites, dag- en middagbijeenkomsten en individuele consulten en voor het afhandelen van de facturering.
  • Voor het afhandelen van je betaling.
  • Om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Om je te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

erikvanzuydam.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Inzagerecht

Je hebt het recht op inzicht, correctie en verwijdering van gegevens.

Klachten Voor klachten  over het gebruik van je persoonsgegevens kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bereikbaar via 088-1805250